İSTEHSALAT VƏ XİDMƏTLƏRİMİZ

İnşaat və Mühəndislik

Öhdəlik

Tikinti podrat xidmətləri: mülkiyyəti kənar bir şəxsə ait olacaq inşaatların yaradılmısını öhdəlik alaraq lazımlı prossedurların başlanmasıdır.

İnşaat

İnşaat, bina, istehsalat obyektlərinin və fərqli təməlqoymalar kimi : insanların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün reallaşdırılan inşa etmə müddəti olaraq ifaə edilə bilinər.

Mühəndislik

Mühəndislik xidmətləri: Adətən statik layihələr, təməlqoyma layihələri, mexanik və elektrik layihələrini əhatə etməkdədir.

Podratçılıq

Podrat xidmətləri : Son dərəcə əhatəli və bir çox mövqeydə görülən işləri əhatələyən podratçılıq işinin önəmi olduqca böyükdür.